Rohingya Gonya Leyka Noories

Rohingya Gonya Leyka Noories Gonya Noories

  • رئئهلا[]غّ]لا غةلا[ـيلا لءكٌلا
  • TrueType

Kategoria
Serif
Licencja
OFL (SIL Open Font License)
Rodzina
Rohingya Gonya Leyka Noories
Designer
 
Foundry
 
Opis
Rohingya Gonya Leyka Noories رئئهلا[]غّ]لا غةلا[ـيلا لءكٌلا
No Language Support
 

Użyj tej czcionki

Aby użyć tej czcionki na swojej stronie dodaj następujący kod do nagłówka twojej strony html:

<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://fontlibrary.org//face/rohingya-gonya-leyka-noories" type="text/css"/>

Teraz możesz użyć tej czcionki w swoim pliku css. Poniżej znajduje się przykład akapitu z ustawioną Rohingya Gonya Leyka Noories Gonya Noories.

p {
   font-family: 'RohingyaGonyaLeykaNooriesGonyaNoories';
   font-weight: normal;
   font-style: normal;
}

If you are interested in working on Rohingya Gonya Leyka Noories, please read our guide on how to contribute to an existing font.

O Nas

  • Rohingya Gonya Leyka Noories została dodana przez Muhammad Noor 3488 dni temu

Historia

Active
2012-05-15—2012-07-13
Aktualizacje
2

Share