Raidho Theodings

Raidho Theodings Regular

  • 
  • OpenType

Kategoria
Dingbat
Licencja
OFL (SIL Open Font License)
Rodzina
Raidho Theodings
Designer
 
Foundry
 
Opis
Raidho Theodings is a dingbat font with an assortment of European cultural, religious, and magical symbols. There are a wide variety of solar symbols, magical protection signs, symbols of deities, and decorative motifs. Each symbol is provided either in three weights, or in both outlined and solid black versions.
No Language Support
 

Użyj tej czcionki

Aby użyć tej czcionki na swojej stronie dodaj następujący kod do nagłówka twojej strony html:

<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://fontlibrary.org//face/raidho-theodings" type="text/css"/>

Teraz możesz użyć tej czcionki w swoim pliku css. Poniżej znajduje się przykład akapitu z ustawioną Raidho Theodings Regular.

p {
   font-family: 'RaidhoTheodingsRegular';
   font-weight: normal;
   font-style: normal;
}

If you are interested in working on Raidho Theodings, please read our guide on how to contribute to an existing font.

O Nas

  • Raidho Theodings została dodana przez raidh0 2137 dni temu

Historia

Active
2015-08-09
Aktualizacje
1

Share