Iranian Serif

Iranian Serif Regular

  • این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را
  • TrueType

Arabski

أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

Kategoria
Serif
Licencja
Bitstream Vera License (and derivative projects)
Rodzina
Iranian Serif
Foundry
Nevisa 
Opis
The Iranian family of the fonts are designed by support from Iranian National Initiative for Free and Open Source Software to provide a good looking and free font for Persian script. It consists of two main fonts: Iranian Sans and Iranian Serif to be used in appropriate contexts. It is a good font to be used by default for Persian script. (this text is copied from http://fedoraproject.org/wiki/Iranian_fonts) License: https://groups.google.com/d/msg/persian-computing/9LG13RjZ5Q4/AIcegC5pA6oJ Iranian Sans: http://openfontlibrary.org/en/font/iranian-sans/ Full pack: http://openfontlibrary.org/font/iranian-gui-fonts
Pełne Wsparcie dla Języka
Arabic, Farsi

Użyj tej czcionki

Aby użyć tej czcionki na swojej stronie dodaj następujący kod do nagłówka twojej strony html:

<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://fontlibrary.org/face/iranian-serif" type="text/css"/>

Teraz możesz użyć tej czcionki w swoim pliku css. Poniżej znajduje się przykład akapitu z ustawioną Iranian Serif Regular.

p {
   font-family: 'IranianSerifRegular';
   font-weight: normal;
   font-style: normal;
}

If you are interested in working on Iranian Serif, please read our guide on how to contribute to an existing font.

O Nas

  • Iranian Serif została dodana przez ebraminio 2390 dni temu

Historia

Active
2014-01-18
Aktualizacje
1

Share