תנועה חופשי

Tnua-Libre Libre

  • תנועה חופשי ** אבגד 1234
  • TrueType

Hebrew

א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ ל מ נ ס ע פּ צ ק ר ש תּ

Tnua-Libre Libre-Bold

  • תנועה חופשי ** אבגד 1234
  • TrueType

Hebrew

א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ ל מ נ ס ע פּ צ ק ר ש תּ

Category
Sans-serif
License
GNU General Public License
Family
תנועה חופשי
Designer
 
Foundry
 
Description
A font based on Red Hat\'s Hebrew Liberation Font
Full Language Support
Hebrew

Use this font

To use this font in your website add the following code to the head of your html page:

<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://fontlibrary.org//face/tnua-libre" type="text/css"/>

Now you can use this font in your css file. Here is an example of a paragraph set in Tnua-Libre Libre.

p {
   font-family: 'TnuaLibreLibre';
   font-weight: normal;
   font-style: normal;
}

If you are interested in working on תנועה חופשי, please read our guide on how to contribute to an existing font.

History

Active
2011-05-21
Updates
1

Share